Realizace projektu: „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Bečváry“

Realizací tohoto projektu bylo vytvořeno zařízení pro sportovní aktivity a aktivní trávení volného času obyvatel a dětí místní školy. Projekt spočíval v rekonstrukci stávajícího asfaltového hřiště, kde vzniklo kvalitní multifunkční zařízení pro volnočasové aktivity občanů obce, popřípadě sportovce z okolních obcí. Dodavatelské práce na projektu byly zahájeny v prosinci 2014, ukončení prací a kolaudace proběhla v květnu 2015.

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy částkou v maximální výši 1,63 mil. Kč.

Fotky z rekonstrukce naleznete zde: http://www.skbecvary.cz/…-hriste.docx Tonda, 1. červenec 2015 14:45

Nová komunální technika slouží všem

Obec Bečváry v lednu roku 2014 využila výzvy MAS Podlipansko, kde nabízejí finanční dotace v regionu. Na základě této výzvy obec podala žádost ve Fiche 2-Zlepšení dopravní infrastruktury a uspěla. Dotace v hodnotě 256.000,–Kč byla financována EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER. Touto částkou se pokryla obci devadesátiprocentní část z uznatelných nákladů. Výběrové řízení probíhalo v květnu a červnu 2014. Na jeho základě byl zakoupen travní traktor s hydraulickým košem od firmy Wisconsin Engineering CZ s.r.o.

Travní traktor bude sloužit na údržbu travnatých ploch v obci, na údržbu hřbitova, dvou dětských hřišť, okolí vodních nádrží a cvičební tratě pro dobrovolné hasiče. Travní traktor je možné využít nejen na sekání, ale i na čištění chodníků a v zimních měsících na odklízení sněhu.

Finančním partnerem projektu byla firma Dočkal CZ s.r.o. Polní Voděrady, která přispěla částkou 10.000,–Kč. Do projektu se zapojili i partneři dle svých závazků: Tělovýchovná jednota SK Bečváry, SDH Červený Hrádek a ZAS Bečváry a.s. Tonda, 23. říjen 2014 14:27

Zápas starých gard

Dne 13.7.2013 se odehrál zápas starých gard Bečváry do a nad 50 let. Zápas plný heroických výkonů všech zúčastněných vyhrál tým mladších.

fotogalerie.jpg, 1,1kB Fotky ze zápasu Tonda, 15. duben 2014 20:07

Letní příprava 2012

Start 17.7.2012 v 18:00 v Bečvárech na hřišti. Josef Holub, 17. červenec 2012 12:50

Start přípravy na jaro

Začínáme 14.1.2012 v 10:00 na hřišti v Bečvárech, kde se i dovíme celý plán zimní přípravy (hala, zimní turnaj, tréninky venku, povinné večírky atd.). Josef Holub, 7. leden 2012 10:47

TJ SK Bečváry, IČ:70128570, info@skbecvary.cz