Realizace projektu: „Rekonstrukce multifunkčního hřiště v obci Bečváry“

Realizací tohoto projektu bylo vytvořeno zařízení pro sportovní aktivity a aktivní trávení volného času obyvatel a dětí místní školy. Projekt spočíval v rekonstrukci stávajícího asfaltového hřiště, kde vzniklo kvalitní multifunkční zařízení pro volnočasové aktivity občanů obce, popřípadě sportovce z okolních obcí. Dodavatelské práce na projektu byly zahájeny v prosinci 2014, ukončení prací a kolaudace proběhla v květnu 2015.

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy částkou v maximální výši 1,63 mil. Kč.

Fotky z rekonstrukce naleznete zde: http://www.skbecvary.cz/…-hriste.docx Tonda, 1. červenec 2015 14:45

TJ SK Bečváry, IČ:70128570, info@skbecvary.cz