Nová komunální technika slouží všem

Obec Bečváry v lednu roku 2014 využila výzvy MAS Podlipansko, kde nabízejí finanční dotace v regionu. Na základě této výzvy obec podala žádost ve Fiche 2-Zlepšení dopravní infrastruktury a uspěla. Dotace v hodnotě 256.000,–Kč byla financována EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci osy IV LEADER. Touto částkou se pokryla obci devadesátiprocentní část z uznatelných nákladů. Výběrové řízení probíhalo v květnu a červnu 2014. Na jeho základě byl zakoupen travní traktor s hydraulickým košem od firmy Wisconsin Engineering CZ s.r.o.

Travní traktor bude sloužit na údržbu travnatých ploch v obci, na údržbu hřbitova, dvou dětských hřišť, okolí vodních nádrží a cvičební tratě pro dobrovolné hasiče. Travní traktor je možné využít nejen na sekání, ale i na čištění chodníků a v zimních měsících na odklízení sněhu.

Finančním partnerem projektu byla firma Dočkal CZ s.r.o. Polní Voděrady, která přispěla částkou 10.000,–Kč. Do projektu se zapojili i partneři dle svých závazků: Tělovýchovná jednota SK Bečváry, SDH Červený Hrádek a ZAS Bečváry a.s. Tonda, 23. říjen 2014 14:27

TJ SK Bečváry, IČ:70128570, info@skbecvary.cz